EKOLOGIJA

KAKAV JE KVALITET IZVORSKIH VODA – PLANINA GOČ

Kvalitet pijaćih izvorskih voda u Srbiji, prilična je nepoznanica. Iako naša zemlja obiluje izvorištima, iako postoje institucije koje se bave ovom problematikom, nama dostupnih informacija je malo, te se korišćenje izvora svodi na lični izbor. Zato, treba znati da česte padavine i visoke temperature mogu da utiču na zagađenja podzemnih voda. Velika pretnja su i okolne septičke jame, đubrišta, kao i razni industrijski objekti koji se nalaze u blizini. Zato je neophodno da se građani pridržavaju osnovnih higijenskih pravila. Jedan od svetlih primera dobre izvorske vode je planina Goč. Planina Goč, koja se nalazi na 980 metara nadmorske visine, dom je mnogih potoka i rečica koje otiču ka Zapadnoj Moravi na severu i Rasini na jugu. Starosedeoci ovog kraja, decenijama su koristili izvorsku vodu za lične, kao i za potrebe životinja, ali povećana urbanizacija i broj posetilaca ove planine koji raste iz godine u godinu, povećali su i eksploataciju izvora, čija voda po opštem mišljenju poseduje određena lekovita svojstva. Vode sa ovih izvora pripadaju vodama prve ekološke kategorije sa prosečnim PH vrednostima od 7.8 I temperaturom od oko 12 stepeni, koja i nije baš pogodan medijum za razvijanje bakterija.