EKOLOGIJA

SPALJIVANJE BILJNOG OTPADA – MOGUĆ UZROK POŽARA

Prolećni radovi predstavljaju period povećane opasnosti od izbijanja požara. U ovom periodu narod često krči svoje obradivo zemljište pa veoma često pribegava metodi spaljivanja svega što se na toj površini zadesi. Spaljuje se nisko rastinje, trava, granje, a često se i smeće zadesi u plamenu.

Međutim, naizgled „mala vatra“ veoma često izmakne kontroli što može dovesti do ogromnih požara nesagledivih posledica.  

Ne tako davno selo Jabukovac kod mesta Ušće bilo je zahvaćeno požarom kako su preneli lokalni i nacionalni mediji. Vatrena stihija odnela je preko 20ha borove šume. U ibarskoj klisuri požari su česta pojava, ima ih bar jednom godišnje, a zbog nepristupačnosti terena otežano je njihovo gašenje.

A da je nemarnost na visokom nivou govore snimci zabeleženi na teritoriji grada Kraljeva koji pokazuju da pojedinci bez obzira na sva upozorenja, a u obračunu sa korovom pale sve što im se nađe na putu bez obzira na moguće posledice.

Podsetićemo, prema Zakonu o zaštiti od požara („Sl.glasnik RS“, br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 – dr. zakoni) Članom 46. Zabranjeno je loženje otvorene vatre u šumi i na udaljenosti od 200 m od ruba šume, izuzev na određenim i za to vidno obeleženim mestima, u skladu sa propisanim merama zaštite od požara., a Članom 50. istog Zakona  Zabranjeno je spaljivanje ostataka strnih useva, spaljivanje smeća na otvorenom prostoru i spaljivanje biljnih ostataka.