STOČARSTVO

Značajan udeo u stočarskoj proizvodnji predstavlja Kraljevo sa svojom okolinom. Prema nekim informacijama u govedarstvu ima oko 15.000 umatičrnih grla i još oko 10% neumatičenih. Dok u ovčarstvu ima oko 5.000 umatičenih i još 5.000 neumatičenih grla. Upotrebom svih savremenih znanja i računice, poljoprivrednici iz ovih kraljeva bi mogli da uvećaju mlečnost krava, a samim tim i prihode po osnovu prodaje. Ono što je manje razvijeno jeste uzgajivanje ovaca i koza, u nedostatku masovne proizvodnje nema ni mlekara koje bi otkupljivale mleko. Ovi proizvodi su izuzetno skupi i deficitarni na tržištu velikih gradova