VIDEO

IZVORI PIJAĆE VODE – PLANINA GOČ
OTPAD U RECI IBAR
DIVLJA DEPONIJA U GRDICI
PALJENJE BILJNOG OTPADA – ŽIČKO JEZERO
KAMENA ŠUMA – LOJANIK